Kampanyalar için Bize Ulaşın

Bilgi GüvenliğiBilgi sistemleri ile ilgili mal ve hizmet alımlarındaki güvenlik unsurlarını, tüm üçüncü tarafları, hizmet sağlayıcıları, sistem, veri ve bilgi kullanıcıları kapsamında; Bilginin toplanması, değerlendirilmesi, raporlanması ve paylaşılması süreçlerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbir almak, Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından değerlendirilerek, içeriden ve/veya dışarıdan kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunmasını sağlamak ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesinde bilgi güvenliği açısından uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir. 

Bilgi Güvenliği

ISO 27001 : 2013
Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi

Yazılım sektöründe faaliyet gösteriyoruz ve bu alanda ürettiğimiz yenilikler kadar, tehdit unsurlarının da farkındayız. Tüm iş ortaklarımızdan elde edilen bilgilerin saklanması, bu bilgilerin gizliliği ve kullanılabilirliği açısından ilgili tüm yasal düzenlemelere ve belirlenen standartlara uygun olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini tüm süreçlerimize uyguluyoruz.

ISO 10002 : 2018
Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi

Ürettiğimiz programların, programlarımızı kullanan tüm iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına cevap vermesi birincil önceliğimizdir. Bu ilkemize uygun olarak, sadece entegrasyon sürecinde değil, sonrasında da tüm iletişim kanallarımız ile hızlı, güvenilir, kaliteli ve sonuç odaklı hizmet vermek üzere uçtan uca tüm süreçlerimizi yeniden yapılandırdık ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini iş süreçlerimize uyguladık.

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi

Türkiye’de 20 Yıldır Kurumsal E-Ticaret yazılımları üreten firma olarak, ülkemize ve İş Ortaklarımıza daha iyi hizmet vermek üzere belirlediğimiz Vizyon ve Misyonumuzu gerçekleştirmek için Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerine göre iş süreçlerimizi yeniden yapılandırdık .

© 2022 Copyright - NAT Yazılım